Minska energiförbrukningen genom systematiskt förbättringsarbete!

Hör din organisation till alla de som fått en kraftig ökning av kostnaderna för el? Eller påverkas ni negativt av galopperande bränslepriser? I så fall kanske det är läge att fokusera på hur energiförbrukningen kan reduceras.

Givetvis kan man göra en hel del genom att använda det ”sunda förnuftet”. En vanlig utmaning är dock att vi idag redan är ganska bra. För att komma längre krävs ett systematiskt och faktabaserat förbättringsarbete. Genom att förstå ett problems bakomliggande system och orsaker samt genom att utveckla verkningsfulla åtgärder, finns helt andra möjligheter att uppnå resultat.

För att lyckas med förbättringsarbete krävs kunskap och tid. Båda kan ibland vara bristvara, men om man kan visa hur mycket som kan sparas på en förbättring brukar det gå lättare. Inom Sex Sigma, som sedan många år är den primära källan för förbättringskunskap, bygger vi därför business cases och gör effektanalyser. Genom att analysera ett problems konsekvenser och kostnader kan man enklare motivera insatser. En önskad förbättring går från att ses som en ”nödvändig kostnad” till att hanteras som en ”god investering”. Och investeringar vill många göra, medan kostnader undviks!

I takt med att energikostnaderna skenar har alla business case relaterade till minskning av energiförbrukningen vuxit och blivit mycket starka. Systematiskt och faktabaserat förbättringsarbete inriktat mot att reducera energiförbrukning har blivit allt lättare att räkna hem. Vill du motivera en utveckling av din verksamhets förbättringsförmåga, är detta ett område att beakta. Ett förbättringsprojekt som fokuserar på energiförbrukning kan idag enkelt rättfärdiga den tid och utbildning som krävs för att framgång ska nås!

Varför inte börja direkt? Kör igång Sex Sigma Black Belt-projekt med fokus på energibesparingar. Engagera ett antal av verksamhetens befintliga Black Belt i detta arbete eller nyttja en del av energiområdets goda business case för att utbilda fler. Dessa personer har den kompetens som krävs för att lyckas. Arbeta analytiskt och faktabaserat. Hantera utmaningarna i grunden. Resultaten lär överraska många! Förutom stora ekonomiska besparingar så kommer du att få fina hållbarhetsresultat på köpet.

Som inspiration rekommenderar jag att du läser denna artikel som visar hur man gjorde just så här på Sandvik. Detta projekt drevs dock för flera år sedan. Idag hade den ekonomiska besparingen blivit avsevärt högre med tanke på utvecklingen av energipriser…

//Lars

PS. För dig som är nyfiken på vad en Black Belt kan och lär finner du mer information här.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv