När bristen på material och komponenter är stor kostar slöserier ännu mer!

I dagens situation, där bristen på viktiga material och kritiska komponenter är stor i många branscher, gäller det att nyttja det som finns att tillgå på bästa möjliga sätt. Kvalitetsbrister, kassationer och slöserier, som är mycket kostsamma i vanliga fall, har nu blivit extremt kostsamma. En kasserad komponent kan i vissa falla motsvara förlorad försäljning av en komplett slutprodukt, som man inte kunnat tillverka som följd av brist på den aktuella komponenten! I ett läge som detta är därför behovet av att göra rätt saker på rätt sätt oerhört stort!

Värdet av effektiv problemlösning och systematiskt förbättringsarbete är härigenom större än någonsin. Den tid och de pengar som investeras i att driva förbättringar och öka verksamhetens förbättringsförmåga är vanligen lätta att räkna hem. Nu har pay-off tiden på sådana investeringar reducerats än mer. Att kassera en halvledare, som i sig kostar några kronor, skulle exempelvis kunna leda till missad försäljning av en bil värd en halv miljon. Att välja bort förbättringsarbete i en situation som denna är inte bara korkat, det kan i värsta fall äventyra den egna verksamhetens överlevnad.

Du som vill investera i förbättringsförmåga genom att utbilda kompetenta förbättringsledare kan enkelt sätta upp ett starkt business case, som finansiellt motiverar en omfattande satsning. För att göra detta behöver du sätta dig in i kvalitetsläget och räkna på hur material och komponentbrister i din verksamhet påverkar kostnaderna för fel, brister, kassationer och andra slöserier. Är du osäker så brukar det hjälpa om du, i denna räkneövning, slår dig ihop med någon lämplig person från din verksamhets ekonomiavdelning.

De flesta som börjar med sådana analyser, utan att ha gjort de tidigare, brukar bli mycket överraskade. När man ställer kostnaderna för problemen mot kostnaderna för att reducera eller eliminera dessa, ser man hur oerhört lönsamt det är att driva förbättringar. Det är inte ovanligt att insatserna kan räknas hem på bara några månader. Ibland till och med på dagar.

Själva har vi på Sandholm Associates gjort en hel del sådana kalkyler utifrån alla de tusentals projekt som vi handlett över åren i samband med våra Black och Green Belt-utbildningar. I genomsnitt har avkastningen på dessa projekt varit mer än 5 ggr, och då har vi valt att inte bara räkna in förbättringsarbetets direkta kostnader utan även kostnader för utbildningen. Bättre investeringar än förbättringsarbete är nog svåra att finna!

Mitt råd till dig som har svårt att få gehör för en satsning på förbättringsarbete är följaktligen att jobba på ditt business case! Det är inte särskilt svårt att det sättet visa på hur goda investeringar i systematiskt förbättringsarbete och förbättringsförmåga är! Och i dagens situation är dessa som sagt var lönsammare än någonsin…

Vill du läsa mer om förbättringsarbetets lönsamhet så rekommenderar jag denna skrift som jag tagit fram. Den är fylld av exempel på lönsamt förbättringsarbete!

Senaste inläggen

Bloggarkiv