Världens bästa hållbarhetsarbete!

Nu är det dags att hjälpas åt att lära hur hållbarhetsarbete kan lyftas till nya och mer verkningsfulla nivåer. Det räcker inte att prata om och debattera hållbarhet. Som vi alla vet måste resultat uppnås på riktigt. Vad som då krävs är relevanta åtgärder. För att sådana åtgärder ska kunna tas fram krävs en förbättringsdriven och faktabaserad hållbarhetsutveckling.

Sedan två år har International Academy for Quality (IAQ) delat ut den globala utmärkelsen IAQ Quality Sustainability Award med syfte att sporra fler företag och organisationer till hållbarhetsinsatser som gör skillnad på riktigt.

Utmärkelsen vänder sig till förbättringsprojekt vilka genom tillämpning av kvalitetsområdets filosofier, metoder och/eller verktyg uppnått mätbara hållbarhetsrelaterade resultat utifrån något eller några av FN:s 17 hållbarhetsmål. Nu startar vi upp årets ansökningsprocess. Mer information om detta finner du här.

Jag hoppas att så många som möjligt väljer att delta. Ju fler goda exempel på framgångsrikt hållbarhetsarbete vi kan lyfta fram, desto större är chansen att fler verksamheter kommer i gång. Många av de 90 projekt som tidigare ansökt är baserade på Sex Sigma och Lean och har varit inriktade mot att spara material, energi, öka utbytet, utveckla värdeskapande, minska utsläpp, etc. Jag vet att det finns mängder med projekt runt om i landets företag och organisationer, som skulle platsa. Hjälp till och leta rätt på dessa. Det enda som återstår är att i många fall göra en hållbarhetsrelaterad slutuppföljning.

Senaste inläggen

Bloggarkiv