Kris eller förbättring?

Allt mer talar för att tuffare tider stundar. Det finns tyvärr en hel del i både den svenska och den globala ekonomi som inte ser så bra ut. Covid och kriget i Ukraina har dessutom bidragit till att accelererat denna negativa utveckling. Konjunkturläge är något som vi utifrån historien vet att varierar, även om vi på senare år varit bortskämda med en väldigt lång tid av positiv utveckling. När en lågkonjunktur kommer och hur djup den blir vet vi dock aldrig i förväg. I den situation vi idag befinner oss i bör man nog ta hoten på största allvar. Mycket går dock att göra för att förebygga och mildra. Ytterst handlar detta om förmåga att förbättra och skapa värde utifrån de resurser som finns att tillgå.

Omvänt vet vi att det i dagens verksamheter finns enorma slöserier. Detta gäller både offentliga verksamheter och privata företag. Efter många goda år är det lätt att verksamheter blir lata och inte tar vara på alla de möjligheter som finns att förbättra. På engelska benämner man ofta detta tillstånd som ”fat and happy”. När krisen är långt borta är det lätt att låta kostnaderna skena, att ignorera effektiviteten och att inte fokusera på de värden kunderna vill ha.

Som tur är så har myntet två sidor. Alla dessa slöserier utgör också en fantastisk potential att göra mer nytta med mindre resursförbrukning. Själv har jag under 30-års tid fokuserat på kvalitetsbristkostnader och slöserier. Utifrån denna erfarenhet är det enkelt att konstatera att det är fullt möjligt att samtidigt öka kvaliteten och kraftfullt reducera kostnaderna . För dig som vill få en aktuell inblick i slöseriets värld rekommenderar jag starkt fd Scania-vd:ns Leif Östlings spännande initiativ ”Skattenytta”. Där finns studier gjorda av ett antal ledande experter gjorda inom välfärdssektorn, vilka alla påvisar enorma besparingsmöjligheter.

För att undvika en riktig djup och svår kris finns det alltså mycket som går att göra. En verksamhet kan inte svälta och bromsa sig ur en lågkonjunktur. Framgång handlar om att våga investera i effektivitet, kvalitet och kundorienterad utveckling. Fokus måste ligga på att göra rätt saker på rätt sätt.

För att lyckas med detta krävs gedigen kunskap. Att göra kortsiktiga nedskärningar kan vilken ledning som helst göra. Att arbetet med systematiskt förbättringsarbete och den vägen utveckla effektiva värdeskapande processflöden ställer höga krav på hela organisationen. Ledningens och alla chefers roll är oerhört kritisk. Medarbetarnas delaktighet och framväxten av en stark förbättringskultur är central. Behovet av välutbildade förbättringsledare som besitter kunskap om alla de filosofier, metoder och verktyg som utgör grunden för verkningsfullt förbättringsarbete är totalt avgörande.

Att lära och utveckla denna förmåga dock inte omöjligt. Mycket av den viktiga kunskapen finns idag att tillgå från Sex Sigma och Lean. Behovet av utbildning och lärande är stort, men kunskapen existerar. Det svåra är vanligen att få verksamheter att på ett seriöst och långsiktigt sätt välja att utveckla den egna förbättringsförmågan. Kanske kan tuffare tider på ett positivt sätt bidra till en målmedveten förbättring av den egna organisationens förbättringsarbete. Valet mellan en total kris eller att lära hur verksamheten kan förbättra sig ur dagens svårigheter, borde väl inte vara allt för svårt…

Senaste inläggen

Bloggarkiv