Det krävs gedigen kunskap och stora ansträngningar för att bli bättre

Påståendet i rubriken förefaller förmodligen självklart vid en första anblick. Inom många områden är det dessutom normala sättet att tänka och agera. Om man frågar en elitidrottare är det så. För att bli bättre och vinna stora mästerskap så krävs både gedigen kunskap om hur man tränar och en ambitiös träningsinsats. Om man frågar forskare som strävar efter som söker nya genombrott så är förståelsen för behovet av spjutspetskompetens och hårt arbete med största säkerhet minst lika stor. Om någon skulle hävda att utvecklingen händer av sig själv så torde denna anses vara korkad eller till och med nedvärderande.

Utifrån detta resonemang är det intressant reflektera över att när man diskuterar verksamhetsutveckling så förefaller fortfarande många tro att den bara "händer". Utan specialistkompetens eller omfattande ansträngningar. Personer utan gedigen utbildning i systematiskt förbättringsarbete görs till verksamhetsutvecklare. Arbetet startas upp utan att tidsresurser budgeteras. Människor, ofta i forma av höga beslutsfattare, agerar som att förbättring och verksamhetsutveckling bara är att göra och att det enda som behövs är en gnutta sunt förnuft. I skenet av detta är det lätt att förstå studier visat att bara några få procent av alla startade förbättringssatsningar lyfter och ger fina resultat. Dessa har ju i många fall inte fått minsta chans att lyckas…

Jag har alltid haft väldigt svårt att förstå att samma ledning som förstår vikten av att rekrytera ledande experter och forskare till verksamhetens produktutvecklingsavdelning samtidigt utser personer utan någon utbildning i förbättringsarbete till verksamhetsutvecklare. Att utveckla en verksamhet genom systematiskt förbättringsarbete, faktabaserad problemlösning och värdeskapande processutveckling är minst lika svårt som att utveckla framtidens produkter. Verksamhetsutveckling handlar dessutom inte bara om strukturell utveckling utan måste samtidigt hantera kulturutveckling, något som gör den än mer komplex.

Nu står världen och våra verksamheter inför stora utmaningar. Osäkerhet och upptornande kriser kännetecknar läget. Finansiella, klimatrelaterade, sociala och geopolitiska utmaningar växer snabbt fram. Detta ställer enorma krav på organisationernas förmåga att utvecklas och förbättras. Behovet av ett nytt och ledarskap grundat i förbättringsarbete är stort. I detta läge räcker det inte att hoppas att problemen löser sig enkelt. Nu behövs gedigen förbättringskunskap och mycket omfattande ansträngningar mer än någonsin.

Som tur var finns i dag den nödvändiga kunskapen nära för den som vill lära och arbeta seriöst. Under många år har ledande kvalitets- och förbättringsexperter tillhandahållit och förfinat denna kunskap genom koncepten Sex Sigma och Lean. Dessa koncept är de kunskapskällor från vilka organisationer kan lära mycket av de vi idag vet gällande förbättringskunskap. Kunskap om tankesätt, metoder och verktyg som utvecklats under ungefär 100 år. Kunskap som i stor utsträckning används inom världsledande verksamheter. Nu gäller det att på allvar fördjupa denna alla verksamheter. Därigenom kan dagens utmaningar hanteras systematiskt och professionellt. Något som inte lär komma att ske av sig självt…

Senaste inläggen

Bloggarkiv