Hållbarhet handlar primärt om utveckling och inte om kommunikation

Om världen ska uppnå en mer hållbar utveckling så krävs utveckling. Detta påstående låter så självklart att det nästa är korkat. Trots detta handlar väldigt mycket av dagens hållbarhetsarbete om kommunikation, eller om man utrycker det lite hårdare, om innehållslöst prat. Jakten på att se ”grön” ut är idag enorm. Hållbarhetsrapporter förefaller i en del fall vara reklambroschyrer fulla av vackra gröna bilder och fina ord. De framgångar som presenteras är i en hel del fall mer av karaktären lösryckta exempel än resultatet av en systematisk och prfessionellt driven hållbarhetsutveckling på både strategisk och operativ organisationsnivå. Man kan till och med se att hållbarhetschefer och -direktörer i en del verksamheter är organiserade under verksamhetens kommunikationsavdelning, något som enligt min uppfattning i allra högsta grad luktar greenwashing…  

Givetvis är det viktigt att hållbarhet kommuniceras. Kommunikation är en central del i allt ledarskap och är mycket viktig för att involvera och engagera människor i viktigt arbete. Men ett hållbarhetsarbete som börjar och slutar i ensidig kommunikation lär aldrig få ”luft under vingarna”. Man kan ju inte prata fram alla de förbättringar som krävs. Ska något ske på riktigt så krävs handlingskraft och ledarskap. Och framför allt gedigen kunskap om hur processer utvecklas och problem löses i den egna verksamheten.

Jag anser att vi bör tala om hållbarhetsutveckling, precis som vi talar om verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling, processutveckling, etc, med syfte att markera att det är en systematisk utveckling som krävs om en mer hållbar utveckling ska uppnås. För att nå en hållbar utveckling räcker det inte med att bara genomföra kända omställningar. Inte heller kan vi förlita oss på att framtida innovationer och genombrott kommer att lösa dagens utmaningar, då det är omöjligt att veta när sådana kommer att bli tillgängliga och användbara. Vad som behövs är en systematisk och förbättringsbaserad hållbarhetsutveckling som kan ledas och styras.

Mycket lite av de resurser som idag förbrukas resulterar i att ett för mänskligheten viktigt resultat skapas. Slöserierna och förlusterna i dagens verksamheter är mycket stora.  Förmågan att göra rätt saker på rätt sätt brister väldigt ofta. Förståelsen för vad som är viktigt för de kunder en verksamhet finns till för är i många fall undermålig samtidigt som processernas effektivitet är otillfredsställande. Min egen forskning om kvalitetsbristkostnader, vilken pågått sedan tidigt 1990-tal inom både privata och offentlige verksamheter, har tydligt visat på gigantiska möjligheter att förbättra och skapa större värde med mindre påverkan och resursåtgång.

Inom kvalitetsområdet har det sedan ungefär 100 år utvecklats verkningsfulla filosofier, arbetssätt, metoder och verktyg inriktade mot att förbättra organisationers förmåga att skapa värde och kvalitet. Många framgångsrika verksamheter har över tiden påvisat kraften och möjligheterna i detta arbete. Idag är denna kunskap precis vad som behövs för att skapa en mer hållbar utveckling, dvs grunden för en verkningsfull hållbarhetsutveckling.

En stor utmaning har varit att få beslutsfattare och organisationen att förstå vad en kvalitets- och förbättringsdriven hållbarhetsutveckling innebär och kräver. Därför tog jag för snart fem år sedan initiativet till den globala utmärkelsen IAQ Quality Sustainability Award. Avsikten var att lyfta fram goda exempel på verkningsfull hållbarhetsutveckling och den vägen bidra till lärande. Arbetet har lyckats över förväntan. Hittills har 180 projekt deltagit globalt. Länder som Kina, Indien, Israel och Vietnam har valt att även använda vår modell nationellt för att stimulera hållbarhetsutveckling. I år är det fjärde året som denna utmärkelse kommer att delas ut och vi ser fram emot många nya spännande projekt som bidrar med nya kunskaper.

Läs gärna vidare om vårt arbete på www.iaqaward.com Där finns även beskrivningar av och erfarenheter från de senaste årens mest intressanta projekt. Min förhoppning är att dessa ska sporra till ett riktigt hållbarhetsarbete grundat i utveckling och lämna allt det tomma pratet bakom oss…

Senaste inläggen

Bloggarkiv