Nu händer det mycket på det globala kvalitetsplanet

Just nu befinner jag mig i San Diego i USA för möten och konferens. Både den amerikanska (ASQ) och den internationella (IAQ) kvalitetsrörelsen har samtidigt aktiviteter och fullspäckade agendor. Själv är jag engagerad på många plan. Sedan många år har jag varit djupt engagerad i båda dessa verksamheter. Idag är jag president för och leder IAQ, något som jag ser som både viktigt och intressant.

The International Academy for Quality (IAQ) grundades 1966 med syfte att samordna världens kvalitetsarbete och föra ut kvalitetsområdets kunskaper och erfarenheter globalt. Vår organisation består av många oerhört kompetenta och engagerade kvalitetsexperter, -forskare och -ledare från hela världen. Vi är sedan länge även knutna till FN.

Efter att ha varit vice president i 10 år tog jag över rodret för ett och ett halvt år sedan. Min fokus ligger på att bidra till att utveckla och förbättra IAQ:s förmåga att göra skillnad. En del i detta har varit att utveckla och ytterligare engagera vår organisation. Att kanalisera alla vår gemensamma kunskap, erfarenhet och energi mot tydliga mål genom gemensamma think tanks och projekt är viktigt. Vi har det senaste året arbetat hårt med att identifierat vårt forskningsarbete samt öka vår förmåga att kommunicera och publicera viktiga resultat.

En spännande del i denna resa, som just nu tar mycket tid, är att etablera IAQ Doctoral Academy, dvs en global forskarskola inom kvalitet tillsammans med ledande företag och universitet. Syftet är att utveckla nästa generations kvalitetsledare, vilka kommer att behöva en omfattande kompetens för att klara av att hantera framtidens komplexa kvalitets- och förbättringsutmaningar. En nödvändig framtida kunskapsbas för de individer som ska leda detta arbete består av en doktorsexamen i kvalitet, en övertygelse som delas med många av de kvalitetsledande företag vi arbetar nära.

En annan kritisk sak är att öka samverkan inom kvalitetsområdet. Detta gäller både på individ- och organisationsnivå. Många kvalitetsprofessionella jobbar idag i ensamhet samtidigt som samverkan mellan olika kvalitetsorganisationer ofta brister. I en global värld är den internationella samverkan dessutom av extra stor betydelse. Att ”bygga broar” är därför oerhört kritiskt. Tillsammans blir vi mycket starkare och kan hantera många av kvalitetsområdets stora utmaningar med en helt annan kraft. Mina dagar här i San Diego består därför att i stor utsträckning av möten med kvalitetskollegor och -organisationer från världens alla hörn.

Två områden som vi just nu arbetar mycket med inom IAQ är hur förståelsen och engagemanget för kvalitet i dagens organisationer ska kunna öka på ledningsnivå samt hur vi bättre ska kunna bidra till kvalitetsutveckling i utvecklingsländer. Personligen har jag en lång bakgrund inom båda dessa områden och ser spännande möjligheter.

För att öka ledningsengagemanget för kvalitet krävs ett kvalitetsarbete som bevisligen är av värde för en ledning att engagera sig i. Kvalitetsprofessionella beklagar sig ofta över att deras ledningar inte tar kvalitetsfrågan på tillräckligt allvar. Min erfarenhet är att detta ofta beror på att man inte bedriver ett kvalitetsarbete som förtjänar ett djupt ledningsengagemang.

Allt för ofta ligger kvalitetsorganisationens huvudfokus på att upprätthålla ett certifierat ledningssystem för kvalitet. Ett system som i många fall snarare skulle kunna kallas ett dokumenthanteringssystem, då det inte i någon större utsträckning utgör grunden för hur ledningsgruppen leder verksamheten. Att tro att en ledning skulle välja att engagera sig i något sådant är naivt. Ett riktigt kvalitetsarbete handlar om oerhört mycket mer samt är djupt förankrat i verksamhetens strategiska och marknadsmässiga utveckling. Mer om detta finns i andra tidigare (och framtida) inlägg på denna blogg.

Att utveckla förmågan att uppnå kvalitet inom organisationer i utvecklingsländer upplever jag som oerhört kritiskt, då det är den enda vägen mot hållbart välstånd. Detta berör näringsliv, som genom ökat värdeskapande och effektivitet kan generera skatteintäkter, arbetstillfällen och välstånd, så väl som offentlig verksamhet som behöver använda dessa skatteintäkter på ett sådant sätt att största möjliga välfärd uppnås för landets medborgare.

Själv har jag en mycket positiv personlig erfarenhet från sådana initiativ då Sandholm Associates var pionjären inom detta område. Redan 1972 startade Lennart Sandholm, först i samverkan med FN och senare SIDA, sådana initiativ. Under 25 års tid genomfördes utvecklingsprogram inom 79 olika länder vilka många bidrog till utveckling och välstånd. Ett av de länder där vårt bidrag kom att spela en stor roll för kvalitetsarbetes framväxt är Kina. Att nu åter genom IAQ försöka intensifiera sådana utvecklings- och utbildningsprogram upplever jag som mycket motiverande.

Detta var några, bland många andra, frågor som just nu finns på min agenda. Jag återkommer med fler tankar och reflektioner när jag får en stund över att skriva…

Senaste inläggen

Bloggarkiv