Kommuner och regioner kan inte svälta sig ur den kris som växer fram!

Via nyheterna nås vi allt mer av uppgifter om att ett stort antal av landets kommuner och regioner dras med växande ekonomiska problem. Kostnaderna skjuter i höjden och det är svårt att klara av alla de utmaningar som skolan, vården, omsorgen och andra delar av vårt välfärdssystem ställs inför. När underskotten ökar är det av största vikt att vidta rätt åtgärder. Givetvis ligger drastiska nedskärningar nära till hands, men då kostnaderna gäller landets medborgares välfärd är detta inte heller lätt. Redan idag finns det allt för många skrämmande exempel på hur våra gamla, våra sjuka och våra barn drabbats hårt av sådana ensidiga sparbeting. Det finns dock en bättre väg!

De som arbetar med kvalitet, verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete vet att det finns en enorm potential att spara och förbättra i form av slöserier och kvalitetsbristkostnader. En stor del av de resurser som idag förbrukas slösas bort till ingen nytta. En läkare och en sjuksköterska lägger en stor del av sin arbetstid på sådant som inte har med patienter och vård att göra. En lärare brottas med massor av frågor som inte har med elever och lärande att göra. Det finns därigenom stora möjligheter att leverera mycket mer än vad vi gör idag med mindre resursinsats än den som nu förbrukas.

Att utveckla en verksamhets förmåga att skapa värde för dem denna finns till för genom att lösa problem och utveckla dess processer är dock inget som sker av sig själv. Vad som krävs är kunskap, tid och ledningsengagemang. Hur man ska gå tillväga för att på ett evidensbaserat sätt driva ett systematiskt och verkningsfullt förbättringsarbete är känt sedan länge inom kvalitetsprofessionen. Den stora utmaningen är dock att få fler att dela denna insikt och förståelse. Idag är kunskapen om kvalitet, verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete låg bland många beslutsfattare i offentlig verksamhet. Detta gäller både tjänstemän och politiker. Om vi ska kunna rädda landets välfärd krävs en snabb uppryckning. Särskilt nu när situationen för många blir allt tuffare.

Läs gärna intervjun med SKR:s nya VD Staffan Isling som handlar just om detta. Staffan är en av de som förstår kvalitetsfrågan väl. Något som han visat tydligt i sina tidigare roller. Själv tycker jag det känns oerhört bra att SKR nu fått en så kunnig och kompetent ledare. Jag hoppas verkligen att detta ska bidra till att fler får insikt om behovet av att förbättra oss ur den välfärdskris som allt snabbare börjar växa fram. Det är helt möjligt att lyckas med detta om vi gör saker rätt.

Själv håller på att intensifiera ett antal olika initiativ som jag hoppas ska kunna påverka. Jag kommer att fortsätta min strävan med att övertyga fler och fler politiker om att det är förbättring och inte mer generella resurser som löser problemen. Jag reser runt i landet närmaste tiden och håller kostnadsfria seminarium för att väcka intresse. Jag har just tagit fram flera nya skrifter fulla av exempel på framgångsrikt kvalitets- och förbättringsarbete. Jag kommer att fortsätta att skriva och debattera. Jag hoppas mycket på vår och SIQ:s utbildning för kvalitetsledare inom kommun och region. Jag tillsammans med flera kompetenta personer håller på att dra igång ett nytt förbättringsinitiativ för svensk sjukvård (mer om detta lär komma om ett tag). Och mycket annat…

Hör gärna av dig om du vill ha stöd i ditt arbete eller om du vill att jag kommer ut och håller seminarier för din ledningsgrupp och/eller politikerna i din kommun/region. Något som självklart även gäller för dig som arbetar i andra typer av organisationer.

Läs gärna även denna artikel där ett antal kunniga personer från väfärdssektorn redogör för sina erfarenheter. 

//Lars

Senaste inläggen

Bloggarkiv