Hållbarhet handlar primärt och ledarskap och förbättringsarbete

Världen kommer inte att bli mer hållbar bara för att vi skriker högre. Självklart är förståelsen för behovet att uppnå en mer hållbar utveckling oerhört kritisk for huruvida något händer eller ej. Men förståelsen för att ett problem existerar kommer inte att lösa detta. Vad som krävs är ett målmedvetet och faktabaserat förbättringsarbete inriktat mot de faktorer som driver de effekter som påverkar mänskligheten. Och dessa faktorer finns i våra verksamheters processer. Potentialen att kunna påverka är dessutom väldigt stor. Slöserier, ineffektiviteten och kvalitetsbristkostnader är en betydande del av vår vardag.

Ett ledarskap som grundas i värdeskapande, förbättring och kvalitet kan göra mycket stor skillnad. Genom att systematiskt lösa problem och utveckla processer kan vi verka för att i större utsträckning göra rätt saker på rätt sätt, dvs öka både yttre och inre effektivitet i våra verksamheter. Möjligheterna att göra mer till en mindre resursinsats är då stora, dvs det går faktiskt att både äta kakan och ha den kvar…

Teknikerna för att göra detta är beprövade och finns sedan mer än 30 år att lära från koncepten Sex Sigma och Lean. Frågan handlar mest om vad som hindrar oss från att driva en mer sund utveckling? Varför accepterar vi alla dessa ofullständigheter?  Varför väljer vi inte en väg där ekonomi, miljö och social utveckling faktiskt kan gå hand i hand? Något som redan Brundtlandrapporten och FN pekade ut på 80-talet. Personligen tror jag att det handlar om bristande insikt om hur detta arbeta ska gå till.

Frågan har dessutom över tiden blivit allt mer fragmenterad och många olika aktörer försöker driva den utifrån sina avgränsade perspektiv. Allt för ofta grundas dessutom debatten på åsikter och politiska ideologier. Intressekonflikter och motsatsförhållanden uppstår då lätt. Därför krävs en skärpning. Ytterst handlar detta om ledarskap. Behovet av ett kompetent, handlingskraftigt, faktabaserat och förbättringsgrundat ledarskap. Både i våra organisationer och inom våra politiska system.

Nu är vi i alla fall på gång med en mängd aktiviteter som jag hoppas ska kunna leda oss in på ett bättre spår. Läs gärna intervjun med Ebba Lindsö om ledarskap och hållbarhet i Sandholm Associates tidning Potential. Läs gärna artiklar om hållbarhet och förbättring som jag skrev i samma nummer. Vill du ta nästa steg och lära mer om detta sätt att arbata med hållbarhet så rekommenderar jag att du hänger med mig på kursen Resultatinriktat hållbarhetsarbete som vi håller online i höst. Denna kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur ett verkningsfullt och förbättringsdrivet hållbarhetsarbete kan bedrivas. Läs mer om kursen här.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv